Stâncile Prutului

Stâncile Prutului sunt un lanț de formațiuni calcaroase de tip recif, rispite în porțiunea Prutului de Mijloc.
Ele încep în zona graniței de nord a țării (Briceni) și continuă până la Cobani (Glodeni).
Câteva din ele sunt declarate monumente ale naturii și sunt protejate prin lege.

 
Proiectul are menirea de a sprijini dezvoltarea sectorului turistic prin promovarea patrimoniului natural-cultural
din raioanele Edineț, Rîșcani și Glodeni, asigurând crearea locurilor de muncă în domeniu.

 
 

 

Przełom Prutu

Przełom Prutu to łańcuch wapiennych formacji rafowych, powstałych w środkowym biegu Prutu.
Zaczynają się one w rejonie północnej granicy kraju (Briceni) i ciągną się aż do Cobani (Glodeni).
Niektóre z nich są uznane za pomniki przyrody i podlegają ochronie prawnej.

 
Projekt ma na celu wsparcie rozwoju sektora turystycznego poprzez promocję dziedzictwa naturalnego i kulturowego
okręgów Edinet, Riscani i Glodeni, zapewniając tworzenie miejsc pracy w tej dziedzinie.