default_mobilelogo

O projekcie

Projekt ma na celu wsparcie rozwoju sektora turystycznego poprzez promocję dziedzictwa naturalnego i kulturowego okręgów Edinet, Riscani i Glodeni, zapewniając tworzenie miejsc pracy w tej dziedzinie.
W latach 2021-2023 projekt zintegruje działania turystyczne z celami ochrony przyrody, życia społeczno-gospodarczego obszarów, w szczególności rozwoju przedsiębiorczości. Wykreuje nowe postawy i zachowania wśród turystów i organizatorów turystyki, wzmocni potencjał społeczny i gospodarczy wysoce atrakcyjnych turystycznie obszarów Edinet, Riscani i Glodeni.Po realizacji projektu na obszarze Środkowego Prutu zostanie opracowana oferta ekoturystyczna w oparciu o nowo utworzoną trasę turystyczną „Prutskie Skały”.